Việt Nhân - Hệ Thống Phân Phối Và Bán Lẻ Thiết Bị Công Nghệ Số

Việt Nhân " Mang công nghệ đến với người Việt"

  •   Việt Nhân Công Nghệ 17A Kinh Dương Vương, P12, Q6, Tp Hồ Chí Minh

  •   0948 246 537 -     (08) 66 768 186

  •   0948 246 537 -     vietnhancongnghe@gmail.com